Mezun olabilecek Durumdaki Öğrencilerimizin Dikkatine!

Fakültemiz Yönetim Kurulu "Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 9/4 maddesine göre; not ortalaması 1.75 ve üzerinde olan öğrenciler; 45 ECTS'e kadar ders alabilirler aynı yönetmeliğin 9/6 maddesine göre; öğrenciler Birim Yönetim Kurulu kararıyla diğre bölümlerden ve Üniversitelerin eşdeğer birimlerinden ders alabilirler. Bu yönetmeliklerin ilgili maddeleri çerçevesinde; en az 7. ve 8. yarıyıldaki ve bu kararın uygulandığı yarıyılda mezun olabilecek durumdaki öğrenciler ilgili Bölüm Başkanlığı ders uygun onayı ile güz yarıyılındaki dersini bahar yarıyılından bahar yarıyılındaki dersini ise güz yarıyılından almalarının uygunluğuna" şeklinde bir karar almıştır. İlgilenenlerin bilgisine sunulur.

 

iibfdergi  mezunlar  ogrenciisleri  telefonrehberi