İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEĞE BAĞLI STAJ LİSTESİ

Liste için tıklayın: staj başvuru sonuçları

 

İSTEĞE BAĞLI STAJ  İÇİN ÖNEMLİ DUYURULAR

  1. Staj yapmaya hak kazanan öğrenci Birim Öğrenci İşleri’nden Öğrenci staj Formunu, Staj Sicil Fişi ve Staj Bilgi Formunu alarak staj yapacağı kuruma verecektir.

 

  1. Her hangi bir nedenle staja başlamayan öğrenci bu durumu en az bir gün öncesinden Dekanlığa iletmek zorundadır. İş yeri girişi yapılan öğrencinin staja başlamaması durumunda tüm yasal sorumluluk öğrenciye aittir.

 

  1. Öğrenci staja başladığı günü belirten belgeyi(veya başladığını belirten bir yazı,dilekçeyi) (0272) 2281148 no’lu numaraya fax çekmesi veya 2281292-2281305 nolu telefonlardan iç hat 13244 iletmesi gerekmektedir.Sigorta girişi için öğrencinin bilgi vermesi mecburidir.Bilgi vermeyen öğrencinin sigorta girişi yapılmayacaktır.
  2. Staj yapan öğrenci,Staj Sicil Fişini staj yaptığı birimin yetkilisine verir. Bu form, staj bitiminde yetkili kişi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra ağzı kapalı ve üzerinde firma kaşesi olan bir zarf içinde ilgili birime gönderilir. Kurum kaşesi ve onayı olmayan formlar,değerlendirmede dikkate alınmaz.
  3. Staj süresince yapılan çalışmalar, öğrenci tarafından Staj Dosyasına düzenli olarak işlenir ve staj yerindeki yetkili kişinin unvanı belirtilerek, ilgilinin kaşe ve imzası ile onaylanır. İmza, kaşe ve tarih bulunmayan, üzerinde silinti, kazıntı ve usulüne uygun olmayan düzeltme yapılan staj raporları kabul edilmez.
  4. Stajlar kurumdan izin alınan tarihler dışında yapılmaz,tarih değiştirilmez.

Her öğrenci, Staj Sicil Fişini ve Staj Dosyasını staj bitiminden sonraki güz yarıyılı başlangıcından itibaren en geç 2 hafta içerisinde birim öğrenci işlerine teslim eder.