Tarihçe

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Profesörler Kurulu’nun 12 Ekim 1974 tarih ve 23 sayılı kararı ile kurulmasına karar verilen “Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulu” şu anda  Afyon Lisesinin köşesindeki binada 1974-1975 öğretim yılında 350 öğrenci ile eğitime başladı.Kuruluşundan birkaç yıl sonra “Afyon Mali Bilimler Fakültesi” adıyla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren okulun statüsü 1982 yılında yeniden değişti.

1982 yılında yükseköğretimde yapılan yeni düzenlemelerle Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Anadolu Üniversitesi olarak yeniden yapılanırken, “Afyon Mali Bilimler Fakültesi” de Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı “Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulu” olarak eski haline dönüştürüldü.1987 yılında tekrar fakülte haline dönüştürülerek “Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ” adını aldı.

 11 Temmuz 1992 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin Kuruluş Kanununun Resmi Gazetede yayımlanması ile bağlantısı ve adı değişerek Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesinin Rektörlüğüne bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürüldü.

 

iibfdergi  mezunlar  ogrenciisleri  telefonrehberi