İSTEĞE BAĞLI STAJ İÇİN ÖNEMLİ DUYURULAR

Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz Staj başvuru formlarını

15 Mayıs 2019 Çarşamba gününe kadar Öğrenci İşlerine getirmeleri gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve başvuru formlarına https://iibf.aku.edu.tr/2018/04/12/istege-bagli-staj-basvuru-formu-ve-sikca-sorulan-sorular/ adresinden ulaşabilirler.

  1. Staj yapmaya hak kazanan öğrenci Birim Öğrenci İşleri’nden Öğrenci Staj Başvuru Formunu (3 adet), Staj Sicil Fişi ve Staj Bilgi Formunu alarak staj yapacağı kuruma verecektir.
  2. Her hangi bir nedenle staja başlamayan öğrenci bu durumu en az bir gün öncesinden Dekanlığa iletmek zorundadır. İş yeri girişi yapılan öğrencinin staja başlamaması durumunda tüm yasal sorumluluk öğrenciye aittir.
  3. Öğrenci staja başladığı günü belirten belgeyi(veya başladığını belirten bir yazı,dilekçeyi) (0272) 2281148 no’lu numaraya fax çekmesi veya 2282024 nolu telefona iletmesi gerekmektedir.Sigorta girişi için öğrencinin bilgi vermesi mecburidir. Bilgi vermeyen öğrencinin sigorta girişi yapılmayacaktır.
  4. Staj yapan öğrenci, Staj Sicil Fişini staj yaptığı birimin yetkilisine verir. Bu form, staj bitiminde yetkili kişi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra ağzı kapalı ve üzerinde firma kaşesi olan bir zarf içinde ilgili birime gönderilir. Kurum kaşesi ve onayı olmayan formlar, değerlendirmede dikkate alınmaz.
  5. Staj süresince yapılan çalışmalar, öğrenci tarafından Staj Dosyasına düzenli olarak işlenir ve staj yerindeki yetkili kişinin unvanı belirtilerek, ilgilinin kaşe ve imzası ile onaylanır. İmza, kaşe ve tarih bulunmayan, üzerinde silinti, kazıntı ve usulüne uygun olmayan düzeltme yapılan staj raporları kabul edilmez.
  6. Stajlar kurumdan izin alınan tarihler dışında yapılmaz, tarih değiştirilmez.
  7. Her öğrenci, Staj Sicil Fişini ve Staj Dosyasını staj bitiminden sonraki güz yarıyılı başlangıcından itibaren en geç 2 hafta içerisinde birim öğrenci işlerine teslim eder.
  8. Staj yapmaya hak kazanan öğrenciler 10.06.2019-31.08.2019 tarihleri arasında staj yapabileceklerdir.