Prof. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ

Dekan V.

Özgeçmiş: 2003 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde yüksek lisans tezini uluslararası iktisat alanında 2005 yılında, doktora tezini ise makro iktisat alanında 2009 yılında savunmuştur. 2008 yılında Bremen Üniversitesi bünyesinde yer alan IWIM (Institut für Weltwirtschaft und Internationales Management)’de doktora araştırmacısı olarak bulunmuştur. 2015 yılında uluslararası iktisat alanında doçent unvanını almıştır. 2019-2022 yılları arasında üniversite düzeyinde kalite koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. 2021 yılında uluslararası iktisat ve iktisadi gelişme anabilim dalında profesör kadrosuna atanan Demirtaş, 25 Mart 2024 tarihinden bu yana dekanlık görevini sürdürmektedir. Uluslararası ticaret alanının yanı sıra kurumsal faktörlerin ekonomik etkileri üzerine akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Ali BALKI

Dekan Yardımcısı

Özgeçmiş: 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. 2008-2014 yılları arasında sosyal güvenlik denetmeni olarak çalışmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE maliye anabilim dalında 2012 yılında yüksek lisansını, 2021 yılında doktorasını tamamlamıştır. 2015-2021 yılları arasında Dazkırı Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 2018-2023 yılları arasında üniversitede iç kontrol şube müdürlüğü görevini vekaleten yürütmüştür. 2022 yılında mali iktisat anabilim dalında doktor öğretim üyesi kadrosuna atanan Balkı, 25 Mart 2024 tarihinden bu yana dekan yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Hale Fulya KAYA

Dekan Yardımcısı

Özgeçmiş: 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesinde endüstri mühendisliği alanında yüksek lisansını, 2016 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesinde işletme alanında doktorasını tamamlamıştır. 2009-2013 yılları arasında özel sektörde pazarlama alanında çalışmıştır. 2017 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne doktor öğretim üyesi olarak atanan Yüksel, 25 Mart 2024 tarihinden bu yana dekan yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Üretim yönetimi ve pazarlama alanında, tüketici davranışları ve dijital pazarlamaya odaklanan akademik çalışmaları bulunmaktadır.

İsmail ÇİÇEK

Fakülte Sekreteri

27 Mart 2024, Çarşamba 353 kez görüntülendi