ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ

Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022
İktisat Bölümü 575 318 334
İşletme Bölümü 662 384 396
İşletme (İngilizce) Bölümü 364 337 332
Maliye Bölümü 801 597 593
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 566 443 488
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 543 403 405
Yönetim Bilişim Sistemleri 47
Toplam 3511 2482 2595

Güncellenme Tarihi:23/03/2023

Uluslararası Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 10 14 62
İktisat Bölümü 14 20 50
İşletme Bölümü 14 18 59
Maliye Bölümü 18 23 50
İşletme (İngilizce) Bölümü 13 20 67
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 13 23 55
Yönetim Bilişim Sistemleri
Toplam 82 118 343

Güncellenme Tarihi:23/03/2023

Mezun Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022
İktisat Bölümü (N.Ö.) 120 107 36
İktisat Bölümü (İ.Ö.) 103 72 10
İşletme Bölümü (N.Ö.) 118 107 49
İşletme Bölümü (İ.Ö.) 96 64 12
Maliye Bölümü (N.Ö.) 100 124 77
Maliye Bölümü (İ.Ö.) 85 108 21
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü (N.Ö.) 155 155 77
İşletme (İngilizce) Bölümü 51 57 55
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (N.Ö.) 64 49 50
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (İ.Ö.) 52 61 26
Toplam 944 904 413

Güncellenme Tarihi:23/03/2023

Kontenjanların Doluluk Oranı

Programın Adı 2020 2021 2022
Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

Kontenjan Kayıtlı

Öğrenci

Boş

Kontenjan

Doluluk

Oranı (%)

İktisat Bölümü 60 62 100 60 2 58 3,33 60 62 100
İşletme Bölümü 60 62 100 60 5 55 8,33 60 61 100
İşletme (İngilizce) Bölümü 60 62 100 60 21 49 35 60 62 100
Maliye Bölümü (N.Ö.) 90 93 100 80 18 62 22,5 80 82 100
Maliye Bölümü (İ.Ö.) 40 41 100 40 1 39 2,5 40 40 100
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (N.Ö.) 60 62 100 60 30 30 50 60 59 1 98
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (İ.Ö.) 40 41 100 40 3 37 7,5 40 41 100
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 70 72 100 70 6 64 8,57 70 71 100
Yönetim Bilişim Sistemleri 50 47 3 94
Toplam 480 495 100 470 86 394 18,3 520 530 4 100

Güncellenme Tarihi:23/03/2023

Taban/Tavan Puan Durumları

Programın Adı 2020 2021 2022
Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

İktisat 225,17 289,88 223,17 242,66 239,46 282,61
İşletme 226,74 333,34 232,73 266,01 253,59 346,59
İşletme (İngilizce) 236,46 329,72 217,73 277,64 270,02 354,94
Maliye 239,92 286,75 208,21 283,45 247,92 309,83
Maliye (İ.Ö.) 226,05 308,51 226,22 226,22 224,76 313,93
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 253,37 332,06 214,69 270,85 261,23 323,19
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 229,66 310,72 221,80 267,00 230,40 276,31
Uluslararası Ticaret ve Finansman 223,52 328,34 204,59 247,48 246,47 327,98
Yönetim Bilişim Sistemleri 334,81 366,81

Güncellenme Tarihi:23/03/2023

Staj Yapan Öğrenci Bilgileri

Programın Adı 2020 2021 2022
Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Toplam  – 27  – 32  – 55

Güncellenme Tarihi:23/03/2023

Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Bilgiler 2020 2021 2022
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı 59 62 66
Öğrenci Sayısı 3511 2482 2548
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 60 40 39

                                                                                                                                                                         Güncellenme Tarihi:23/03/2023

Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları

Burs Adı 2020 2021 2022
Öğle Yemeği Bursu 10
ÜNİYURT Barınma Bursu 2 1 1
Toplam 2 1 11

Güncellenme Tarihi:23/03/2023

                                                                                                                                                       

AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ

Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

Unvan 2020 2021 2022
Prof. Dr. 22 24 22
Doç. Dr. 9 8 15
Dr. Öğr. Üyesi 22 23 24
Arş. Grv. 24 25 20
Öğr. Grv. (Ders Veren)* 2 4 4
Toplam 79 84 85

                                                                                                                                                                         Güncellenme Tarihi:23/03/2023   

Ders veren Öğretim Görevlileri 13/b-4 ile fakültemizde görevlidir.

 

 Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları

Düzenleyen Birim 2020 2021 2022
Rektörlük  –
Akademik Birim 82 78 0
Toplam  –

Güncellenme Tarihi:23/03/2023

 

Tamamlanan Proje Sayıları

Proje Kaynakları 2020 2021 2022
B.A.P. 4 1 1
TÜBİTAK 1
Toplam 4 1 2

Güncellenme Tarihi:23/03/2023

 

Lisansüstü Tezlerden/Projelerden Üretilen Yayın Sayıları

Proje 2022 2023
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans 9 9
Doktora 6
Toplam 9

Güncellenme Tarihi:23/03/2023

* Yüksek Lisans Tez Sayısı ve Doktora Tez Sayısı satırları yalnızca enstitüler tarafından doldurulacaktır. Diğer eğitim birimleri bu satırları silmelidir.

 

Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri

Yayın Türü 2020 2021 2022
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 17 21 32
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 35 24 25
WoS endeksinde Atıf Sayısı 82 307 544
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 12 16     10
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 7 4 2
Kitap 11 6 10
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) 19 22 21
Google Scholar h-endeksi (ortalama) 7 7 18,3

Güncellenme Tarihi:23/03/2023

 

Eğitsel Performans Ölçeği Sonuçları

Programın Adı 2021 2022
 İşletme İngilizce 3.84 4.16
 İşletme 3.63 3.69
Siy.Bil.Kamu Yönetimi 3.97 4.01
Siy.Bil.Kamu Yönet.(İ.Ö.) 3.83 3.76
İktisat 3.61 3.74
Ulusl.Tic.Finansman 3.73 3.74
Maliye 3.64 3.64
Maliye (İ.Ö.) 3.88 3.81

Güncellenme Tarihi:23/03/2023

                                                                                                                        

İDARİ PERSONEL VERİLERİ

İdari Personel Bilgileri

Kadro Unvanı 2020 2021 2022
Fakülte Sekreteri 1 1 1
Bilgisayar İşletmeni 7 7 7
Memur 0 0 1
Teknisyen 0 0 0
Yardımcı Hizmetler 1 1 1
Sürekli İşçi 6 6 6
Şef 1 1 1
Toplam 16 16 17

Güncellenme Tarihi:23/03/2023

 

FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ

Birim Hizmet Alanları

Alan Adı Sayı Alan (m2)
Derslik 39 4500
 Seminer 3 180
Konferans Salonu 1 230
Sosyal Alan 1 90
Toplam 5000

Güncellenme Tarihi:23/03/2023

 

Teknolojik Cihaz Bilgileri

Teknolojik Kaynak Adı 2020 2021 2022
Masaüstü Bilgisayar 55 52 48
Dizüstü Bilgisayar 852 88 88
Tablet Bilgisayar 47 2 4
Projeksiyon 47 49
Slayt Makinesi
Akıllı Tahta
Mikroskop
Yazıcı 87 87 90
Fotokopi Makinesi 3 3 3
Tarayıcı 1 1 1
Faks 1 1 1
Sunucu 2 2 2
Yazılım
Tepegöz
Barkod Okuyucu
IP Kamera 21 20 20
Switch-Router 9 9 9
Baskı Makinesi 2 2 2
Fotoğraf Makinesi 3 3 3
Kamera 1 1 1
Televizyon 8 8 8
Müzik Seti 1 1 1
Optik Okuyucu 2 2 2
Santral 1 1 1
Toplam 331 330 334

Güncellenme Tarihi:23/03/2023

 

DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ

Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri

Personel/

Öğrenci

Bilgiler 2020 2021 2022
Personel Gelen Personel
Giden Personel 12 8
Öğrenci Gelen Öğrenci 3 1 3
Giden Öğrenci 11 20 33

                                                                                                                                                                   Güncellenme Tarihi:23/03/2023

MEMNUNİYET ANKETLERİ

Memnuniyet Düzeyi

Paydaş Adı 2020 2021 2022
Öğrenci 61,16 62,85 65,02
Akademik Personel 71,48 70,06 70,27
İdari Personel 59,71 67,46 63,41
Dış Paydaş 74,87 89.39
Mezun
Eğitsel Performans * 3.74 3,84
Akademik Danışmanlık

Güncellenme Tarihi:23/03/2023

*Eğitsel Performans verileri bölüm ortalamaları alınarak hesaplanmıştır.

 

 

Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler

 

Etkinlik Türü 2020 2021 2022
Ağaç Dikme 2 1 1
Su israfının önlenmesi ne yönelik  Afiş 1 1
Toplam 3 1 2

                                                                                                                                                                    Güncellenme Tarihi:23/03/2023

Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022
Atölye Çalışması 2 2 1
Seminer 3
Teknik Gezi
Toplam 2 2 4

                                                                                                                                                                     Güncellenme Tarihi:23/03/2023

Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler

Etkinliğin Türü 2020 2021 2022
Söyleşi 1 3
Toplam 1 3

Güncellenme Tarihi:23/03/2023

Mezunlara Yönelik Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022
Mezunlar Sergisi
Piknik, Yemek, Buluşma vb. 2 1 2
Toplam 2 1 2

                                                                                                                                                                   Güncellenme Tarihi:23/03/2023

Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri

Faaliyet Türü 2020 2021 2022
Çalıştay / Kongre / Sempozyum 1
Panel / Konferans / Söyleşi 1 2
Eğitim Programı / Kurs / Seminer 1
Atölye ve Proje Çalışmaları
Yarışma
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı
Gezi / Teknik Gezi
Toplam  – 2 3

Güncellenme Tarihi:23/03/2023

 

16 Mart 2023, Perşembe 226 kez görüntülendi