ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ (Güncellenme Tarihi: 02.11.2023)

 

Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022 2023
İktisat Bölümü 575 318 334 411
İşletme Bölümü 662 384 396 483
İşletme (İngilizce) Bölümü 364 337 332 376
Maliye Bölümü 801 597 593 623
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 566 443 488 537
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 543 403 405 421
Yönetim Bilişim Sistemleri 47 117
Toplam 3511 2482 2595 2968

 

Uluslararası Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022 2023
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 10 14 62 1
İktisat Bölümü 14 20 50
İşletme Bölümü 14 18 59
Maliye Bölümü 18 23 50
İşletme (İngilizce) Bölümü 13 20 67 13
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 13 23 55 1
Yönetim Bilişim Sistemleri
Toplam 82 118 343 15

Mezun Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022 2023
İktisat Bölümü (N.Ö.) 120 107 36 26
İktisat Bölümü (İ.Ö.) 103 72 10 5
İşletme Bölümü (N.Ö.) 118 107 49 40
İşletme Bölümü (İ.Ö.) 96 64 12 5
Maliye Bölümü (N.Ö.) 100 124 77 96
Maliye Bölümü (İ.Ö.) 85 108 21 28
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü (N.Ö.) 155 155 77 73
İşletme (İngilizce) Bölümü 51 57 55 34
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (N.Ö.) 64 49 50 57
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (İ.Ö.) 52 61 26 16
Yönetim Bilişim Sistemleri
Toplam 944 904 413 392

Kontenjanların Doluluk Oranı

Programın Adı 2020 2021 2022 2023
Kontenjan Kayıtlı Boş Doluluk Kontenjan Kayıtlı Boş Doluluk Kontenjan Kayıtlı Boş Doluluk Oranı (%) Kontenjan Kayıtlı Boş Doluluk Oranı (%)
Öğrenci Kontenjan Oranı (%) Öğrenci Kontenjan Oranı (%) Öğrenci Kontenjan Öğrenci Kontenjan
İktisat Bölümü 60 62 100 60 2 58 3,33 60 62 100 60 64 100
İşletme Bölümü 60 62 100 60 5 55 8,33 60 61 100 60 62 100
İşletme (İngilizce) Bölümü 60 62 100 60 21 49 35 60 62 100 80 82 100
Maliye Bölümü (N.Ö.) 90 93 100 80 18 62 22,5 80 82 100 50 51 100
Maliye Bölümü (İ.Ö.) 40 41 100 40 1 39 2,5 40 40 100 60 61 100
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (N.Ö.) 60 62 100 60 30 30 50 60 59 1 98 50 53 100
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (İ.Ö.) 40 41 100 40 3 37 7,5 40 41 100 70 73 100
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 70 72 100 70 6 64 8,57 70 71 100 70 73 100
Yönetim Bilişim Sistemleri 50 47 3 94 50 52 100
Toplam 480 495 100 470 86 394 18,3 520 530 4 100 550 571 100

 

Taban/Tavan Puan Durumları

Programın Adı 2020 2021 2022 2023
Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

Taban

Puanı

Tavan

Puanı

İktisat 225,17 289,88 223,17 242,66 239,46 282,61 239.81 321.16
İşletme 226,74 333,34 232,73 266,01 253,59 346,59 255.33 326.51
İşletme (İngilizce) 236,46 329,72 217,73 277,64 270,02 354,94 273.63 328.19
Maliye 239,92 286,75 208,21 283,45 247,92 309,83 248.83 349.36
Maliye (İ.Ö.) 226,05 308,51 226,22 226,22 224,76 313,93 233.64 251.54
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 253,37 332,06 214,69 270,85 261,23 323,19 259.22 334.37
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö.) 229,66 310,72 221,80 267,00 230,40 276,31 231.48 294.34
Uluslararası Ticaret ve Finansman 223,52 328,34 204,59 247,48 246,47 327,98 246.77 318.42
Yönetim Bilişim Sistemleri 334,81 366,81 341.99 395.17

Staj Yapan Öğrenci Bilgileri

Programın Adı 2020 2021 2022 2023
Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Zorunlu

Staj

İsteğe

Bağlı

Staj

Toplam  – 27  – 32  – 55 87

Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Bilgiler 2020 2021 2022 2023
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı 59 62 66 79
Öğrenci Sayısı 3511 2482 2548 2968
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 60 40 39 37,57

Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları

Burs Adı 2020 2021 2022 2023
Öğle Yemeği Bursu 10 0
ÜNİYURT Barınma Bursu 2 1 1 0
Toplam 2 1 11 0

                                                                                                                                                       

AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ

Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

Unvan 2020 2021 2022 2023
Prof. Dr. 22 24 22 21
Doç. Dr. 9 8 15 16
Dr. Öğr. Üyesi 22 23 24 24
Arş. Grv. 24 25 20 20
Öğr. Grv. (Ders Veren)* 2 4 4 4
Toplam 79 84 85 85

Ders veren Öğretim Görevlileri 13/b-4 ile fakültemizde görevlidir.

 

 Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları

Düzenleyen Birim 2020 2021 2022 2023
Rektörlük  –
Akademik Birim 82 78 0 0
Toplam  –

 

Tamamlanan Proje Sayıları

Proje Kaynakları 2020 2021 2022 2023
B.A.P. 4 1 1 0
TÜBİTAK 1 0
Toplam 4 1 2 0

 

Lisansüstü Tezlerden/Projelerden Üretilen Yayın Sayıları

Proje 2021 2022 2023
Tezsiz Yüksek Lisans 0
Tezli Yüksek Lisans 9 9 1
Doktora 6 6
Toplam 15 9 7

* Yüksek Lisans Tez Sayısı ve Doktora Tez Sayısı satırları yalnızca enstitüler tarafından doldurulacaktır. Diğer eğitim birimleri bu satırları silmelidir.

 

Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri

Yayın Türü 2020 2021 2022 2023
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 17 21 32 22
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 35 24 25 23
WoS endeksinde Atıf Sayısı 82 307 544 571
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 12 16 10 5
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 7 4 2 2
Kitap 11 6 10 6
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) 19 22 21 4
Google Scholar h-endeksi (ortalama) 7 7 18,3 7,17

Eğitsel Performans Ölçeği Sonuçları

Programın Adı 2021 2022 2023
 İşletme İngilizce 3,84 4,16 3,66
 İşletme 3,63 3,69 3,66
Siy.Bil.Kamu Yönetimi 3,97 4,01 3,87
Siy.Bil.Kamu Yönet.(İ.Ö.) 3,83 3,76 3,68
İktisat 3,61 3,74 3,56
Ulusl.Tic.Finansman 3,73 3,74 3,53
Maliye 3,64 3,64 3,63
Maliye (İ.Ö.) 3,88 3,81 3,63

                                                                                                                        

İDARİ PERSONEL VERİLERİ

İdari Personel Bilgileri

Kadro Unvanı 2020 2021 2022 2023
Fakülte Sekreteri 1 1 1 1
Bilgisayar İşletmeni 7 7 7 6
Memur 0 0 1 1
Teknisyen 0 0 0 1
Yardımcı Hizmetler 1 1 1 1
Sürekli İşçi 6 6 6 6
Şef 1 1 1 1
Toplam 16 16 17 17

 

FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ

Birim Hizmet Alanları

Alan Adı Sayı Alan (m2)
Derslik 37 4380
 Seminer 3 180
Konferans Salonu 1 230
Sosyal Alan 3 210
Toplam 5000

 

Teknolojik Cihaz Bilgileri

Teknolojik Kaynak Adı 2020 2021 2022 2023
Masaüstü Bilgisayar 55 52 48 41
Dizüstü Bilgisayar 852 88 88 81
Tablet Bilgisayar 47 2 4 4
Projeksiyon 47 49
Slayt Makinesi
Akıllı Tahta
Mikroskop
Yazıcı 87 87 90 88
Fotokopi Makinesi 3 3 3 3
Tarayıcı 1 1 1
Faks 1 1 1 1
Sunucu 2 2 2 2
Yazılım
Tepegöz
Barkod Okuyucu
IP Kamera 21 20 20 20
Switch-Router 9 9 9 11
Baskı Makinesi 2 2 2 2
Fotoğraf Makinesi 3 3 3 3
Kamera 1 1 1 1
Televizyon 8 8 8 8
Müzik Seti 1 1 1 1
Optik Okuyucu 2 2 2 2
Santral 1 1 1 1
Toplam 331 330 334 318

 

DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ

Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri

Personel/ Öğrenci Bilgiler 2020 2021 2022 2023
Personel Gelen Personel 0
Giden Personel 12 8 16
Öğrenci Gelen Öğrenci 3 1 3 2
Giden Öğrenci 11 20 33 15

MEMNUNİYET ANKETLERİ

Memnuniyet Düzeyi

Paydaş Adı 2020 2021 2022 2023
Öğrenci 61,16 62,85 65,02 65,02
Akademik Personel 71,48 70,06 70,27 70,27
İdari Personel 59,71 67,46 63,41 63,41
Dış Paydaş 74,87 89.39 89,39
Mezun
Eğitsel Performans * 3.74 3,84 3,80
Akademik Danışmanlık 70,66

*Eğitsel Performans verileri bölüm ortalamaları alınarak hesaplanmıştır.

  Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler

 

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Ağaç Dikme 2 1 1 0
Su israfının önlenmesi ne yönelik  Afiş 1 1 2
Toplam 3 1 2 2

Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Atölye Çalışması 2 2 1 0
Seminer 3 2
Teknik Gezi 3
Toplam 2 2 4 5

                                                                                                                                                                  

Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler

Etkinliğin Türü 2020 2021 2022 2023
Söyleşi 1 3 1
Toplam 1 3 1

Mezunlara Yönelik Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022 2023
Mezunlar Sergisi 1
Piknik, Yemek, Buluşma vb. 2 1 2 1
Toplam 2 1 2 2

                                                                                                                                                                  

Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri

Faaliyet Türü 2020 2021 2022 2023
Çalıştay / Kongre / Sempozyum 1
Panel / Konferans / Söyleşi 1 2
Eğitim Programı / Kurs / Seminer 1
Atölye ve Proje Çalışmaları
Yarışma
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı
Gezi / Teknik Gezi 2
Toplam  – 2 3 2

Güncellenme Tarihi: 02/11/2023

16 Mart 2023, Perşembe 608 kez görüntülendi