Sevgili Gençler,

İlk olarak 1974 yılında “Maliye-Muhasebe Yüksekokulu” ismi ile kurulan  1982 yılında “İktisadi Ticari İlimler Akademisi” ve 1987 yılında “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” adıyla Eğitim Öğretim hayatına devam eden Fakültemiz, Afyon Kocatepe  Üniversitesinin 40 yıldan fazla akademik tecrübeye sahip olan en köklü akademik birimidir.

Üniversiteler, yerel, ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve hedefleri gözeten bir bakış açısıyla bilgiyi üreten, öğreten ve toplumun hizmetine sunan kurumlardır. Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, ülkeler ve toplumlar için bilgi ve bilimin önemini daha da arttırmıştır. Bilgiyi doğru yönetebilen ve bilim üretebilen ülkeler ve toplumlar, rekabetçi üstünlük elde  edebildikleri gibi, ekonomik kalkınma ve refah düzeyi bakımından da lider ülkeler ve toplumlar olacaklardır. Bu bakımdan ülkemizin bilgiyi kullanabilen, bilim üretebilen, yetkin ve kalifiye bireylere  yani iyi eğitimli üniversite mezunu siz geçlere ihtiyacı vardır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İktisat, Maliye, İşletme (Türkçe ve İngilizce İşletme olarak iki farklı program), Uluslararası Ticaret ve Finansman, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere altı bölümde; dünyadaki yeni gelişmeleri takip eden, bilgiye ulaşmayı ve bilgiyi yönetmeyi bilen, ülkesinin değerlerine sahip çıkarak ülkesini lider devletler düzeyine ulaştıracak yetkin ve kalifiye öğrenciler yetiştirmek  üzere bölgenin en zengin öğretim elemanı kadrosu ile eğitim-öğretim ve bilimsel çalışma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fakültemizin 6 farklı bölümünde (7 farklı programında),  çift anadal ve yandal programlarında eğitim alma olanağının varlığı, öğrencilerin birden fazla disiplinden diploma alabilmelerine imkan sağlamaktadır. Bununla beraber Üniversitemiz bünyesinde yer alan fakülte programları arasındaki entegrasyon sayesinde öğrencilerin ilgi duydukları farklı disiplinlerden ders alma imkanı sağlanmakta ve çok yönlü çalışmaları teşvik edilmektedir. Fakültemiz öğrencilerinin hedeflediğimiz yetkinliklere ulaşabilmeleri için uluslararası deneyim kazanmalarının çok önemli olduğunun farkındayız ve uluslararasılaşmaya verdiğimiz önem çerçevesinde, ERASMUS ve uluslararası değişim programları ile öğrencilerimizin en az bir dönem farklı bir ülkede ve anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim almalarını teşvik ediyoruz. Fakülte bünyesinde öğrencilerimizin gerçekleştirecekleri sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere yönelik her türlü desteği vermeye çalışıyor, özellikle öğrenci kulüplerin kurulmasını ve faaliyetlerini destekliyoruz.

Üniversitemizde geçireceğiniz yılların hem sizlerin hem ülkemiz geleceği açısından önemli olduğunun bilincinde,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yönetimi olarak siz öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü imkanı sunmaya çaba gösteriyoruz. Bizlerin bu çabasına sizlerinde aynı gayret ve sorumluluk içerisinde eğitim öğretim hayatınızı tamamlayarak ülkemizin gelişimine katkı sağlayacağınızı umuyor, hepinizi en kalbi dileklerim ve muhabbetlerimle selamlıyorum.

 

                                                                                                                                             Prof. Dr. Tuğrul KANDEMİR

16 Şubat 2016, Salı 4350 kez görüntülendi