Değerli iç ve dış paydaşlarımız,

50 yıla varan tarihiyle üniversitemizin en köklü fakültelerinden biri olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, altı farklı bölümden (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ticaret ve finansman, yönetim bilişim sistemleri) oluşmaktadır. Fakültemizde yer alan bölümlerde eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri yürütülürken ulusal ve uluslararası düzeydeki standartları izleyerek yükseköğretimde kalite çalışmalarını biçim ve içerik açısından takip etmek en temel rotamızı oluşturmaktadır. Bu bağlamda, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerini; kural bazlı, veriye dayalı ve katılımcı bir şekilde yürütüyoruz.

Eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütürken Bologna süreçleri temel alınmaktadır. Öğrencilerimizi mezuniyet sonrası iş hayatına en iyi şekilde hazırlama gayesiyle ders içerikleri yeni bilimsel gelişmelere ve rekabetçi piyasa koşullarına göre güncellemektedir. Eğitim-öğretim kalitesini sürekli iyileştirmek için her dönem sonunda öğrenciler tarafından doldurulan eğitsel performans ölçeği kullanılmaktadır. Bölümlerimizin kalite süreçlerini tamamlayarak ulusal düzeyde faaliyet gösteren kuruluşlardan akreditasyon belgesi almak, önümüzdeki üç yıllık süreçte temel hedeflerimizden biridir. Bu kapsamda fakültemizin en eski bölümü olan maliye bölümü ile uluslararası bilinirliğimiz açısından önemli olan İngilizce işletme programı başta olmak üzere tüm bölümlerimizde akreditasyon süreçlerini başlatacağız.

Araştırma-geliştirme faaliyetleri, fakültemizin güçlü akademik kadrosunun ürettiği akademik yayınlar ve projeler ile sürmektedir. Hedefimiz üniversite içi kaynakların kullanımına devam ederken üniversite dışı kaynak kullanımını da artırarak daha nitelikli ve uluslararası standartlarda akademik çalışmaların ortaya çıkarılmasını sağlamaktır.

Fakültemizde toplumsal katkı faaliyetleri, yöneticisi fakültemizin öğretim üyesi olan üç farklı araştırma merkezi ile danışmanı ya da başkanı fakültemizin üyesi olan sekiz öğrenci topluluğu ve kulübü tarafından yürütülmektedir. Toplumsal katkı faaliyetlerinin sayısını ve bilinirliğini artırmak hedefiyle geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra ilgi alanlarına göre odak gruplarla yapılan etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Bu etkinlikler düzenlenirken her aşamasında öğrencilerimizin rolünü artırmak da temel hedeflerimizden biridir.

Uluslararasılaşma stratejimizin odağında 2007 yılında kurulan İngilizce işletme programı bulunmaktadır. %100 İngilizce eğitim verilen bu bölüm hem ülkemiz öğrencileri hem de uluslararası öğrenciler tarafından talep görmektedir. Uluslararası öğrenci oranımızın artışıyla birlikte, onlara hitap edecek biçimde fakülte ve bölüm web sitelerinin İngilizce dilinde güncel tutulması hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Buna ek olarak fakültemiz, Erasmus değişim programlarındaki öğrenci hareketliliği açısından ulusal düzeyde başarıya sahiptir. Bu başarının sürdürülebilirliği için İngilizce işletme başta olmak üzere diğer bölümlerdeki öğrencilerimizin de Erasmus değişim programlarından yararlanmalarını desteklemeye devam edeceğiz.

12 Ekim 1974’te kurulan fakültemizin bir mezunu olarak 50. yılı birlikte kutlayacağımız için büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Sizlerin de katılımıyla 50. yılın kurumumuz için önemli bir dönüm noktası olmasını dilerim.

Prof. Dr. Gökhan Demirtaş

Dekan

16 February 2016, Tuesday 4993 kez görüntülendi