Öğrenci İşleri Birimi

Öğrenci Belgesi, Hazırlık Belgesi, Transkript vb. Talepler

Öğrenci Disiplin İşlemleri

Akademik Takviminin Belirlenmesi işlemleri

İsteğe Bağlı Hazırlık Programı Başvuru ve Değerlendirme İşlemleri

Öğrenci Devam Durumlarının Takibi ve Duyurulması İşlemleri

Yıl Sonu Genel Sınavına Girmeden Başarılı Sayılacak Öğrencilerin Belirlenmesi

Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi

Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri

Mazeret Sınavı İşlemleri

Kayıt Yenileme

Ders Açma Ve Danışman Atama İşlemleri

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri (İlk Defa Kayıt Yaptıran Öğrenciler)

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri (Yatay-Dikey Geçişler, Yaz Okulu)

Öğrenci Kimliği Dağıtım İşlemleri

Öğrenci Kimliği Yenileme İşlemleri –

Tek Ders Sınav İşlemleri

Yatay Geçiş İşlemleri

İlişik Kesme İşlemleri

Mezuniyet İşlemleri

Harç İade İşlemleri

Personel İşleri Birimi

Göreve Başlama İşlemleri

Görevden Ayrılma İşlemleri

Tebliğ Yazıları ve Duyurular

Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri

Hastalık İzni İşlemleri

Personel Gelen ve Giden Evrak İşlemleri

Akademik Personel Alımı

Doğum Öncesi, Sonrası ve Doğum Yardımı İşlemleri

Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı

Yıllık İzin İşlemleri

Vekaletli İzin İşlemleri

Yurtdışı İzin İşlemleri

Disiplin İşlemleri

Mazaret İzin İşlemleri

Ücretsiz İzin İşlemleri

Sürekli İşçi Puantajı

Mali İşler Birimi – Tahakkuk

Günlük Maaş Farkı

Bütçe Hazırlama İşlemleri

Ek Ders Ödeme İşlemleri

Ders Programının Ek Ders Programına Girilmesi

Giyecek Yardımı İşlemleri

Kişi borcu işlemleri

Personel Atama İşlemleri

Personel Maaş İşlemleri

Satın Alma İşlemleri

Geçici Görev Yolluğu

Döner Sermaye İşlemleri

Taşınır Kayıt Birimi

Nakil Giden Malzemeler İle İlgili Devir İşlemleri

Hurda Yoluyla Malzeme Çıkışı

Tüketim Çıkış İşlemleri

Mal Teslim Alma

Zimmet Verme

Zimmet Düşme

Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri

Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı

Satın Almada Taşınır Girişi

 

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİNDEKİ EBYS KODLARI

30 March 2021, Tuesday 1367 kez görüntülendi