Kapsam

Fakültemiz tarafından düzenlenen seminer ve webinarlar, üniversitemiz içinden veya dışından öğretim elemanları ile lisansüstü öğrencilerin sunumlarına ve katılımlarına açıktır. Sunumlar; lisansüstü tez konusu, tez önerisi, yayınlanmış ya da hazırlık aşamasındaki çalışma üzerine olabilir. Bu sunumlarda amaç, katılımcıların ilgili konu hakkında doğrudan çalışma sahibinden bilgi edinmesi, çalışma sahibinin çalışmasına ilişkin farklı görüşler ve geri bildirimler alabilmesi ve sunum tecrübesi kazanabilmesidir. Bu kapsamda yapılan seminer ve webinarlar, 20 dakikalık sunum ve 25 dakikalık soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sunum yaparak katkıda bulunmak isteyen araştırmacılar, sunumun başlığıyla birlikte 140-160 kelimelik özetini ve kısa özgeçmişini iibf@aku.edu.tr adresine göndererek taleplerini iletebilir.

 

Scope

The seminars and webinars, which the Faculty of Economics and Administrative Sciences held, are open to the participation of the scholars and graduate students from inside or outside of Afyon Kocatepe University. The presentations might be about graduate theses, thesis proposals, or a paper in progress or already published. The goals of these presentations are including the following: directly informing participants about the topic by the author(s), providing feedback and comments to the author(s), and improving the presentation experience of the presenter(s). In this regard, the seminars and webinars consist of 20 minutes of presentation and 25 minutes of QA session. The researchers who would like to participate in the seminars and webinars may submit their request by sending an email to iibf@aku.edu.tr including 140-160 words of abstract and their curriculum vitae.

 

Geçmiş Etkinlikler / Previous Events

6 Eylül 2021, Sufyan Musah,  The Impact of Heritage of Colonial Rule on Modern Ghanaian National Identity Formation

1 Haziran 2021, Sevil Çiçek, Kurumsal Faktörlerin Kadın İstihdamına Etkisinde İnsani Gelişmenin Aracılık Rolü: Panel Veri Analizi

25 Mayıs 2021, Serdar Ögel & İlkin Yaran Ögel, The Interaction Between Perceived Risk, Attitude, and Intention to Use: An Empirical Study on Bitcoin as a Crypto Currency

18 Mayıs 2021, Şahin Eray Kırdım & Atahan Demirkol, Türk Göç Hukukunu TWAIL Üzerinden Değerlendirmek: Dünya Beş’ten Ne Kadar Büyük?

11 Mayıs 2021, İsmail Ciğerci, Eğitim Harcamalarında Yakınsama Analizi

4 Mayıs 20201, Fatih Demirci, Meşru Devletin İnşası: Klasik Toplum Sözleşmesi Kuramlarında Birey-Devlet İlişkisi (Hobbes, Locke, Rousseau)

27 Nisan 2021, Emre Karabulutoğlu, Kuzey Afrika’daki Finansal Kalkınma-Kayıt Dışılık İlişkisine İşçi Dövizlerinin Etkisi

20 Nisan 2021, Yunus Emre Yayla, Türkiye’de Katma Değer Vergisi Kapasitesinin Tahmini

13 Nisan 2021, Atahan Demirkol, Avrupa Birliğinde Göçün Güvenlikleştirilmesi Söyleminin Ampirik Analizi

11 Aralık 2019, Kasım Turhan, Din ve Ahlâk İlişkisi

4 Aralık 2019, Adem Böyükaslan, İşletme Kültürünün Finansal Performansa Etkisi: Borsa İstanbul Kimya Sektöründen Bulgular

20 Kasım 2019, İsmail Tayşi, Sosyal Medya Pazarlaması ve Facebook Business

30 Ekim 2019, Soner Arslan, Nitel Araştırma Yöntemlerinde R Programlama Dilinin Kullanılması

23 Ekim 2019, Aizat Madikova Özer, Teknolojinin Toplumsal İnşası Yaklaşımı Bağlamında Cep Telefonunun Toplumsal Anlamı

16 Ekim 2019, Mustafa Fişne, Tüm Yönleriyle Barış Pınarı Harekâtı

10 Ekim 2019, Vildan Saba Cenikli, Türkiye’de Teknoloji Transferinin İçselleştirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma

2 Ekim 2019, Cem Gökce, Cari Denge Açısından Yenilenebilir Enerjinin Rolü: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye için Panel Veri Analizi

24 Nisan 2019, Birgül Oruç & Mücahid Yıldırım, Kısmi En Küçük Kareler Yöntemi ile Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Smart PLS Programı ile Bir Uygulama

17 Nisan 2019, Ludmila Coada, Republic of Moldova’s European Path: Official Discourse and Public Opinion

17 Nisan 2019, Rrezart Dema, Leadership and Management

17 Nisan 2019, Eda Deci Luga, Cultural Influences in Consumer Behaviour

17 Nisan 2019, Amalia Tola, Tourism Potentials in Deeper Regions

13 Mart 2019, Kemalettin Çonkar & Muhammet Fatih Canbaz, Bir Finansman Aracı Olarak Karz-ı Hasen

6 Mart 2019, Hamza Preljevic, Political and Economic Issues in Bosnia and Herzegovina

27 Şubat 2019, Emre Karabulutoğlu, Housing Wealth, Stock Wealth and Consumption

20 Şubat 2019, Alaa Zamil, Irak’ta Politik ve Ekonomik Sistem

19 Aralık 2018, Abdülkerim Çalışkan, Yerel Yönetimlerin Ekonomi Politiği

12 Aralık 2018, İsa Sağbaş, Afyonkarahisar’da Sosyoekonomik Yapının Analizi: 2008-2018 Karşılaştırması

5 Aralık 2018, Merve Kılınç, Kripto Paralardaki Dalgalanmalara Etki Eden Faktörler: Hayes Process Makrosu ile Bitcoin Üzerine Analiz

28 Kasım 2018, Emine Ağtaş, Modern İletişim Araçlarının Yönetim Fonksiyonları Üzerindeki Etkileri

7 Kasım 2018, Mücahid Yıldırım, Tüketici Entosentrizmi ve Yenilikçiliği Kapsamında Yerli Elektrlikli Otomobil Fikrinin Değerlendirilmesi

31 Ekim 2018, Ahmet Sarnıç, XIX. Yüzyılda Osmanlı Sanayileşme Çabaları Çerçevesinde Hamidiye Kâğıt Fabrikasının Kuruluşu ve İşleyişi

24 Ekim 2018, Gözde Serezli, Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerini Etkileyen Faktörler: Hayes Process Makrosu ile Bir Analiz

17 Ekim 2018, Safa Acar, BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Firmaların Çevresel Duyarlılıkları Üzerine Bir İçerik Analizi

20 Haziran 2018, Tea Gergedeva, Serbest Konuşmacı

28 Mart 2018, Volkan Yüncü, Algılanan Kurumsal İtibar Üzerindeki Sosyokültürel Etkiler

21 Mart 2018, Mücahit Gültekin, Türkiye – ABD İlişkilerinin Psikolojisi

7 Mart 2018, Serap Fiso, Bosna’nın Akademik, Demografik ve Kültürel Ortamına İlişkin İzlenimler

21 Şubat 2018, Mustafa Karazeybek, Osmanlı’yı Anlamanın Şifresi: Siyakat Yazısı

20 Aralık 2017, Yasemin Tekinkaya, Regresyon Analizi ile Aracılık Testi

13 Aralık 2017, Kemalettin Çonkar, Para Vakıflarından Katılım Bankalarına: Türkiye’de Riba’dan Kurtulma Çabaları

29 Kasım 2017, Funda Yazar, Örgütsel Küçülmenin, Örgütsel Bağlılığın Boyutları Üzerindeki Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Uygulama

22 Kasım 2017, Ebru Kasnak, Kadın Girişimciliğinin Teşviki Amacıyla Uygulanan Destek Programının KFG Yaklaşımıyla Tasarımı

1 Kasım 2017 Hakan Sarıkale, Banka Bilançolarının Aktif Yapısındaki Değişim ve Gelişim

18 Ekim 2017, Tuba Vural, Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Sakin Şehir (CittaSlow) Kavramı: Sandıklı’daki Potansiyelin Yerel Yöneticiler Tarafından Değerlendirilmesi

11 Ekim 2017, Abdullah Keskin, Gelir Dağılımı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

27 Eylül 2017, Martina Chalupova, International Business Weeks and Businet

10 Mayıs 2017, Abdülkadir Gülşen, Kitlesel Fonlama (Crowdfunding)

22 Mart 2017, M. Kemalettin Çonkar, Türkiye’de Faizsiz Finans Uygulamalarının Gelişimi

15 Mart 2017, Duygu Kızıldağ, Çalışanlar Ne İster? X ve Y Kuşaklarının Perspektifinden Kariyer Beklentileri

8 Mart 2017, Mehmet Hatipoğlu, Yeni Anayasa Ne Diyor?

1 Mart 2017, Hale Fulya Yüksel, Youtube Videolarının Tüketici Satın Alma Niyetine Etkisi

21 Aralık 2016, Ender Baykut, BIST Endekslerinin Volatilite Karşılaştırmaları

14 Aralık 2016, Recep Yorulmaz, Financial Inclusion Essays

7 Aralık 2016, Mustafa Fişne, AB-Türkiye İlişkileri: Son Gelişmeler

30 Kasım 2016, Belkıs Özkara & Duygu Kızıldağ, Holding Formu Değişiyor mu?

23 Kasım 2016, İhsan Cemil Demir, Vergi Mükelleflerinin Bakış Açısıyla Türkiye Ekonomisi

9 Kasım 2016, İbrahim Hakkı Polat, Tüm Yönleriyle Türkiye’de Bağımsız Denetim

2 Kasım 2016, Muhammet Fatih Canbaz, Katılım Bankası Çalışanlarının İşten Ayrılma Nedenleri

26 Ekim 2016, Arif Arifoğlu, Yatırım Finansman Kaynakları ve Ekonomik Büyüme

19 Ekim 2016, Zelkif Polat, Türkiye’de İç ve Dış Konjonktür Bağlamında Askeri Darbeler

12 Ekim 2016, Gökhan Demirtaş, Demokratikleşme ve Ekonomik Büyüme

5 Ekim 2016, Alper Karasoy, Yabancı Direkt Yatırımlar ve Karbondioksit Salımı

28 Eylül 2016, Şuayıp Özdemir, Giyim Tercihinde Moda ve Dindarlık

26 Nisan 2016, Emre Görgülü, Foreign Aid and Effectiveness in Africa: Sister Morphine

24 Kasım 2015, Handan Deniz Böyükaslan, Kültürel Değerlerin Yöneticilerin Karar Verme Stiline Etkisi

17 Kasım 2015, Gizem Vergili, BIST’TE İşlem Gören Bankaların Topsis Yöntemiyle Performanslarının Değerlendirilmesi

27 Ekim 2015, Ali Murat Boyraz, Ruhsal Zekanın Girişimci Kişilik Özelliklerine Etkisi: Lisans Mezunları ve Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

20 Ekim 2015, Ömer Osman Poyraz, Futbol Takım Taraftarlığı ve Etik Tutumlar Arasındaki İlişki

13 Ekim 2015, İsmail Yoşumaz, Duygusal Zekanın Çevik Yazılım Geliştirme Sürecinde Müşteri Odaklılığına Etkisi: Yazılım Sektöründe Nicel Bir Uygulama

6 Ekim 2015, İzzet Gülşen, Perakende Formatları İle Hedef Kitle Arasındaki İlişki

29 Eylül 2015, Hüseyin Akbulut, İnternet Reklamlarının Tüketicilerin Tutum ve Davranışlarına Etkisi

26 Mayıs 2015, Semih Açıkgözoğlu, Nvivo ile Nitel Analiz

12 Mayıs 2015, Mehmet Fındık, Hükümet Yapılarının Borsa Endeksi Üzerine Etkisi

 

28 April 2021, Wednesday 3806 kez görüntülendi