Misyonumuz; mesaimizi ve enerjimizi uluslararası düzeyde eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmede harcayarak şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sağlayan bir fakülte olmaktır.

Vizyonumuz; eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde ulaştığı uluslararası saygınlık ve başarıyla öğrencilerin, mezunların ve çalışanların mensubu olmaktan gurur duydukları bir fakülte olmaktır.

2024 Yılı Hedefleri

 1. 2023 Yılında 35 olan, Uluslararası endekslerde taranan dergilerde yayımlanan makale sayısını  Fakülte bazında en az 40 makaleye    ulaştırılması.  (H.2.1.4)
 2. Fakültemizin her bir bölümünün yurt dışından bir bölüm ile en az bir Erasmus Egitim protokolü gerçekleştirmesi.  (H.1.3.5)
 3. Gönüllü mentörlük uygulamasının en az bir bölümde daha başlatılması. (H.1.4.3)
 4. Mevcut öğrencilerimizle mezun öğrencilerin kariyer planlama kapsamında buluşmalarına yönelik Fakülte bünyesinde en az  10 faaliyet yapılması. (H.3.2.4)
 5. Eğiticilerin eğitimine ilişkin yüzyüze en az bir eğitim düzenlenmesi.  (H.1.2.1)
 6. Fakülte bünyesinde bir bilgisayar laboratuvarının kurulması. (H.1.4.5)
 7. Mezunlara yönelik en az 1 etkinlik yapılması. (H.3.2.3)
 8. Fakülte kuruluşunun 50. yılına ilişkin etkinlik düzenlenmesi. (H.3.4.4)

2023 Yılı Hedefleri

 1. H.2.1.4. – Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayısını (SSCI, SCI, SCI Expanded, Scopus, ESCI) bir önceki yıla göre artırmak.
 2. H.1.6. – Günün şartlarına göre ders müfredatlarının güncellenmesi.
 3. H.3.2.2. – Mezun olan öğrencilerimize yönelik en az bir etkinlik düzenlenmesi.
 4. H.3.2.3. – Kariyer sahibi mezunlarımızın öğrencilerimizle buluşturulması.
 5. H.1.3.4. – Yabancı uyruklu öğrencilerimize yönelik sosyal bir etkinlik düzenlenmesi.
 6. H.1.4.3. – Bir bölümümüzde daha Gönüllü Danışmanlık (Akademik Mentörlük) uygulamasına başlanması.

GEÇMİŞ YILLARA AİT HEDEFLERİN GERÇEKLEŞME SONUÇLARI

2022 Yılı Hedefleri

16 February 2016, Tuesday 2337 kez görüntülendi