Mazeret Sınavları

Fakültemiz 2018 2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mazeret sınavları 29 Nisan- 03 Mayıs 2019 tarihleri
arasında yapılacaktır.