2547 Sayılı Kanun’un 44. maddesine istinaden hazırlanan ve 16.07.2018 tarih ve 2018/30 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları gereğince 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi sonunda azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için  iki ek sınav hakkı verilecektir.

Azami öğrenim süresini (7 yıl) dolduran öğrenciler 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında başvuru dilekçesini doldurup İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine elden teslim etmeleri veya iibf@aku.edu.tr e-posta adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

Belirtilen tarihlerde başvuru yapmayan öğrenciler sınav haklarından faydalanamazlar.

Başvuru Dilekçesi

Azami Öğrenim Süresi Sonu Sınavları Uygulama Takvimi
Başvuruların Alınması 13.09.2021 – 24.09.2021
Birinci Ek Sınavlar 04.10.2021 – 10.10.2021
İkinci Ek Sınavlar 18.10.2021 – 24.10.2021
14 Eylül 2021, Salı 459 kez görüntülendi