Kalite Kurulu Alt Birim Elçileri

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Dr.Öğr. Üyesi Berfu İLTER

İngilizce İşletme

Dr.Öğr. Üyesi Ender BAYKUT

İktisat

Dr.Öğr. Üyesi Cem GÖKCE

Maliye

Dr.Öğr. Üyesi Ceyda KÜKRER

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Arş.Grv.Dr. İbrahim YILMAZ

İşletme

Dr.Öğr. Üyesi Serdar ÖGEL